LIGHTS ON
Westprememural - Mural festés Veszprémben

Rólunk

A Lélektér Alapítvány 2009-es alapítású szervezet, amely azzal a céllal jött létre, hogy a 12-30 éves korosztály készségeit, kompetenciáit, ön-és társismeretét fejlessze és olyan hazai és nemzetközi programokat biztosítson a célcsoportunknak, amelyek az említett készségek-képességek fejlődését teszik lehetővé.

Az alapítvány professzionális szakemberekkel dolgozik programjai során, pszichológus, szociális munkás, projekt menedzser, ifjúságsegítők, facilitátorok, szupervízor dolgozik programjaink során.

A civil szférában tevékenykedő és főleg az ifjúság segítésén fáradozó megyei, országos civil szervezetekkel rendszeres kapcsolatban állunk. A veszprémi Ifjúsági Házban végezzük tevékenységünket, fő csapásirányunk a drog-szex prevenció, ártalomcsökkentés, ön-társismeret fejlesztése, fiatalok képzései, tréningjei és szülők, pedagógusaik képzései.

A Veszprémi Ifjúsági Ház koordináló szervezeteként, Veszprém város önkormányzata megbízásából, 2015 óta végezzük Veszprém városának ifjúsági feladatellátását.

Minden városi, fiataloknak szóló rendezvény megszervezésében, koordinálásában markáns szerepet vállalunk. Kiemelkedő, minden évben megrendezésre kerülő Fiatalok napja városi projekt, valamint az Utacazene fesztivál, amelyek megvalósításából szintén nagy részt vállalunk.

A LÉLEKTÉR ” A tér ahol a lelkeddel foglalkozhatsz” c. ingyenes kiadványunkat elérhetővé tettük fiatalok, szülők és iskolák részére. A kiadvány hiteles információt nyújt drogokról, kémiai és viselkedési addikciókról, a törvényi háttérről, a generációk közötti különbségekről, az internet veszélyeiről és az önkéntességről.

Munkánk egyik alapköve olyan kortárssegítők képzése, akik készségeik és a megszerzett tudás által képessé válnak a környezetükben lévő, problémás, segítséget kérő fiatalok megsegítésére és szakemberekhez, intézményekhez való továbbirányításukra.Hiánypótló szerepet töltünk be a kortárssegítők, professzionális ifjúságsegítők képzésében, melyet Veszprém városában egyedülállóan alapítványunk végez. Célunk egy olyan kortárssegítő hálózat létrehozása, mely egy biztonságos, megtartó támaszt képez a Veszprém megyei fiatalok számára.

Rendszeresen települünk ki iskolákba és a fiatalok kedvelt szabadidő eltöltési helyszíneire, ahol drog-sex prevenciót, ártalomcsökkentő programokat kínálunk.

A munkánk másik szegmense a nemzetközi vonal erősítése, melyet az Erasmus+ program által biztosítunk és évente már közel 100 fiatalt küldünk nemzetközi ifjúsági cserékre, vagy EVS programokra. Mi magunk is EVS fogadó szervezet vagyunk és koordinált programjaink által jelenleg 7 önkéntes végzi önkéntes szolgálatát a város különböző akkreditált helyein.

Az évek során számtalan önismereti-készségfejlesztő- konfliktuskezelő-kommunikációs képzésekre nyertük pályázatokat. Elkezdtünk on-line tanácsadásokat végezni, miután felismertük, hogy a fiatalok on-line tevékenységei magas arányban teszik ki szabadidejüket.

További célunk megtalálni azokat az offline szolgáltatásokat, melyek a fiatalokat kimozdítják az on-line szabadidő eltöltések mellől.

Jelmondatunk: fiatalokkal, fiatalok bevonása nélkül nem lehet dolgozni.

2017 óta vagyunk a VEDIÖK patronáló szervezete, mely munkánkat kiemelten fontosnak tartjuk. Tréningeket, megbeszéléseket szervezünk számukra, szívesen hallgatjuk ötleteiket, aggályaikat, igyekszünk Őket alapítványunk programjaiba minnél jobban bevonni.